Usługi pielęgnacyjne
frezowanie, pielęgnacja, wycinka

  • pielęgnacja drzew,
  • usuwanie drzew,
  • instalacja wiązań elastycznych zapobiegających rozłamaniu się korony drzew,
  • usługi rębakiem do gałęzi średniej wielkości rozdrabniającym gałęzie do średnicy 15 cm oraz dużym rębakiem rozdrabniającym gałęzie do 20 cm średnicy,
  • usługi frezarką do pni,
  • usługi hds do 1tony, sprzedaż drewna kominkowego,
  • sprzedaż plastrów o dużych przekrojach

Redukcja korony drzewa – jest to zabieg polegający na zmniejszeniu korony drzewa, w zabiegu tym skracane są zarówno boczne gałęzie jak i czubek drzewa tak aby nadać koronie kształt kulisty lub eliptyczny . Prawidłowo wykonany zabieg zgodnie z polskim prawem dopuszcza zmniejszenie korony drzewa do 25% masy aparatu asymilacyjnego (Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw) Zabieg ten poprawia statykę drzewa, obniża środek ciężkości (zmniejsza się ryzyko wywrócenia się drzewa podczas silnych wiatrów), zwiększa ilość dochodzącego światła do podstawy drzew co ma znaczenie w małych ogrodach, w których mniejsze rośliny (krzewy byliny czy też trawnik) stopniowo wydziela się ze względu na zbyt małe nasłonecznienie.

Prześwietlenie korony drzewa – jest to zabieg polegający na usunięciu części drobniejszych gałęzi wewnątrz korony w przypadku nadmiernego zagęszczenia (często wykonywany dla takich gatunków o zwartej i gęstej koronie jak lipa, klony, graby, buki). Wykonujemy ten zabieg w trzech stopniach intensywności 10% delikatne prześwietlenie (praktycznie po roku czasu korona się regeneruje do stanu początkowego) 20% umiarkowane prześwietlenie oraz 30% silne prześwietlenie ( w przypadku gdy w ograniczonej przestrzeni – małym ogrodzie nic już nie chce rosnąc z powodu braku światła.

Usuwanie drzew metodą z ziemi – usunięcia drzewa w przypadku nieograniczonej przestrzeni innymi obiektami jak budynki kable elektryczne itp. Metoda najmniej kosztowna wynikająca z prostoty. Warto w odpowiednim momencie sklasyfikować drzewo do wycięcia zanim będzie ono wymagało alpinistycznej kosztowniejszej metody.

Sekcyjne (po kawałku) usuwanie drzew metoda alpinistyczną – polega na stopniowym (najczęściej od dołu) usuwaniem gałęzi a następnie od góry usuwanie pnia. W skrajnych, trudnych przypadkach (cmentarze, drzewa rosnące nad szklarniami, zabytkami itp.) dodatkowo każda gałąź, konar jest przywiązywana liną do drzewa i powoli pod pełną kontrolą jest spuszczana do ziemi tak aby nie uszkodzić obiektów znajdujących się pod koroną drzewa. Używamy do tego specjalistycznych systemów linowych zaprojektowanych do dużych obciążeni (nawet powyżej kilku ton)

Usuwanie gniazd ptaków – występowanie ptaków w naszym otoczeniu może być czasami uciążliwe, szczególnie gdy jest ich dużo. W celu likwidacji problemu usuwa się, poza okresem lęgowym, ich gniazda. Polskie prawo zezwala na „usuwanie od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne bez konieczności uzyskania zezwoleń.

Zakładanie wiązań elastycznych (linowych) typu „Cobra” – jest to zabieg polegający na połączeniu wiązaniem elastycznym dwóch przeciwległych konarów w taki sposób aby uniemożliwić złamanie się gałęzi podczas silnych wiatrów.

Pozostałe usługi wysokościowe – wycinka drzew, zawieszanie budek lęgowych dla ornitologów i pasjonatów przyrody, zdejmowanie kotów z drzew, sieci i innych obiektów.